cách làm quen với văn hóa nước khác bằng cách nào

Làm thế nào để làm quen với văn hóa nước khác

culture2 Sự khác nhau và sự giống nhau được chấp nhận. Bạn sẽ cảm thấy thảnh thơi, tự tin, quen thuộc vì bạn đã cảm thân quen với hoàn cảnh và cảm thấy có thể vượt qua được các tình huống mới dựa trên kinh nghiệm mà bạn đã trải qua. Cái gì cũng có quá