Định cư Canada diện tay nghề sẽ cần những gì ?

Kinh nghiệm làm việc phải thuộc kỹ năng nhóm O (các ngành quản lý) hoặc nhóm A (ngành nghề chuyên nghiệp) hoặc nhóm B (các ngành thợ nghề) theo danh sách phân loại nghề nghiệp quốc gia.

Chương trình định cư Canada diện tay nghề dựa trên khả năng họ có thể ổn định cuộc sống về kinh tế tại Canada. Theo chương trình này, đương đơn có kỹ năng tay nghề phù hợp có thể được di dân sang Canada theo dạng thường trú nhân. Vợ/chồng và tất cả con cái phụ thuộc đều được đi theo đương đơn chính.
Diện tay nghề liên bang có 2 loại visa:
Federal Skilled: tay nghề liên bang

Oh Canada

Oh Canada

Experience Class: diện có kinh nghiệm làm việc tại Canada
1. Diện Federal skilled dành cho người đã có sắp xếp được nhận vào làm việc tại Canada hoặc có tay nghề và kinh nghiệm làm việc toàn thời gian ít nhất 1 năm trong vòng 10 năm trở lại đây.
Điều kiện để xin visa này:
– Mức điểm tối thiểu cần có là 67 điểm.
– Kinh nghiệm làm việc phải thuộc kỹ năng nhóm O (các ngành quản lý) hoặc nhóm A (ngành nghề chuyên nghiệp) hoặc nhóm B (các ngành thợ nghề) theo danh sách phân loại nghề nghiệp quốc gia.
Hồ sơ của bạn sẽ được chấm theo thang điểm sau:
Tiêu chuẩn lựa chọn
Điểm số tối đa
Bằng cấp
25
Khả năng Anh ngữ hoặc Pháp ngữ
24
Kinh nghiệm
21
Độ tuổi
10
Sắp xếp trước việc làm tại Canada
10
Khả năng thích nghi
10
Tổng cộng
100
Điểm đậu
67
Ngoài ra, bạn còn phải chứng minh có đủ tài chính để sinh sống trong thời gian đầu tại Canada. Số tiền được yêu cầu tùy thuộc vào số người trong gia đình theo bảng dưới đây:
Số người trong gia đình
Số tiền cần mang theo, C$
1
$10,833
2
$13,486
3
$16,580
4
$20,130
5
$22,831
6
$25,749
7 trở lên
$28,668
2. Diện Experience Class dành cho những người đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm học tập hoặc làm việc hợp pháp tại Canada.
Bên cạnh đó Canada còn tổ chức các chương trình định cư theo tay nghề ở các tỉnh:
Tay nghề Nova Scotia
Tay nghề Manitoba
Tay nghề Quebec
Tay nghề Saskatchewan
Tay nghề Ontario
Tay nghề British Columbia
Tay nghề Newfoundland và Labrador
Quy trình xử lý hồ sơ định cư Canada diện tay nghề
Hồ sơ theo diện tay nghề liên bang được xử lý theo các bước sau:
Giai đoạn 1: Nộp hồ sơ cho Bộ di trú Canada tại Sydney, Nova Scotia. Thời gian xử lý 2-3 tháng.
Giai đoạn 2: Nộp hồ sơ cho Cao Ủy Canada tại Singapore. Thời gian xử lý: Khoảng 70% hồ sơ được giải quyết trong vòng 7 tháng.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *