Những điều cần biết khi định cư New Zealand theo diện tay nghề

Các chuyên gia di trú của chúng tôi hướng dẫn bạn điền vào các mẫu một cách chính xác và đảm bảo chính rắc rối-miễn phí của ứng dụng của bạn.
New Zealand chào đón tất cả mọi người với bằng cấp liên quan, kỹ năng và kinh nghiệm có thể đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế New Zealand. Nếu nghề nghiệp của bạn phù hợp với các kỹ năng cần thiết trong Danh sách Nhu cầu nghề nghiệp của New Zealand, bạn không nên trì hoãn nhập cư vào New Zealand.

Thể loại nhập cư có tay nghề cao là một loại hình nhập cư phù hợp nhất cung cấp cho bạn sự tự do để sống và làm việc tại New Zealand vĩnh viễn. Dưới đây là các bước thủ tục của thể loại nhập cư có tay nghề:
new-zealand-diem-den-ly-tuong
Để đủ điều kiện cư trú theo SMC bạn phải:

55 tuổi hoặc thấp hơn
Đủ sức khỏe
Có nhân cách tốt
Trình độ tiếng Anh IELTS 6.5 (Trẻ em và người di cùng từ 16 tuổi trở lên phái có IELTS 5.0 hoặc chứng minh đã được đào tạo trong môi trường Tiếng Anh).
Quyết định nếu bạn có thể đáp ứng, chúng tôi sử dụng một hệ thống điểm. Bạn nhận được điểm về tuổi tác, việc làm, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn (bạn phải đạt tối thiểu 100 điểm).
Làm thế nào để nộp đơn? Có hai bước:

Bạn hoàn thành một thư thể hiện sự quan tâm, nói với INZ về bản thân, gia đình của bạn, kỹ năng và kinh nghiệm của bạn.
Nếu bạn có đủ điểm, INZ chấp nhận thư quan tâm của bạn, và gửi cho bạn một lời mời nộp đơn. Bạn hoàn thành đơn và gửi lại cho INZ với tài liệu liên quan.
Đáp ứng các yêu cầu cơ bản – Chúng tôi hỗ trợ bạn gửi các biểu thức quan tâm để nâng cao cơ hội của bạn chấp nhận cho các yêu cầu nhập cư New Zealand tối thiểu. Điểm ở cấp độ này được trao trên cơ sở trình độ chuyên môn của bạn, nếu bạn có một thư mời cho một công việc ở New Zealand hay không và các yếu tố khác như vậy. Bên cạnh đó, một số yêu cầu cơ bản khác đăng ký lao động, sức khỏe, khả năng ngôn ngữ tiếng Anh và nhân vật cũng phải được hoàn thành. Các chuyên gia di trú của chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin làm việc cho lợi ích tối đa của bạn và nhận được EOI của bạn được chấp nhận để chế biến tiếp. Sự chấp nhận của EOI được theo sau bởi một yêu cầu để nộp đơn xin cư trú ở New Zealand.

Lựa chọn EOI – EOIs thành công cho hơn 100 điểm được cung cấp vào hồ bơi. EOI mà yêu cầu 140 hoặc điểm nêu trên sẽ tự động được lựa chọn từ hồ bơi này, trong khi những người có điểm giữa 100 và 140 được chọn lọc chọn theo nhu cầu của NZ. Đôi khi EOI có thể vẫn còn trong hồ bơi trong sáu tháng. Trong trường hợp đó, EOI của bạn được rút ra từ hồ bơi và bạn sẽ được thông báo về giống và sau đó chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong việc áp dụng với EOI một lần nữa. Nhưng nếu xuất nhập cảnh New Zealand đã không chọn bất kỳ EOIs từ các hồ bơi ở tất cả, EOI của bạn có thể ở lại trong hồ bơi ngay cả sau khi sáu tháng cho đến khi lô tiếp theo của EOIs được chọn.

Chính thức yêu cầu nộp đơn xin cư trú – Trong trường hợp, bạn đã có đủ may mắn để có được EOI của bạn được vẽ bởi INZ (xuất nhập cảnh New Zealand) và yêu cầu của bạn được xác minh thành công, sau đó bạn đang gửi một yêu cầu chính thức nộp đơn xin cư trú. Lời mời đề cập đến một khoảng thời gian bốn tháng, trước khi mà bạn phải áp dụng theo thể loại nhập cư có tay nghề của New Zealand `s. Chúng tôi giúp bạn sắp xếp tất cả các tài liệu cần thiết, chẳng hạn như hộ chiếu, xác nhận và trình độ được cung cấp, cùng với các hình thức ứng dụng được điền đầy đủ và lệ phí áp dụng. Các chuyên gia di trú của chúng tôi hướng dẫn bạn điền vào các mẫu một cách chính xác và đảm bảo chính rắc rối-miễn phí của ứng dụng của bạn.

Đánh giá đầy đủ – Một khi ứng dụng của bạn cư trú được nhận, tuyên bố của bạn cũng như sự phù hợp của bạn để ở ở New Zealand được đánh giá. Đôi khi, INZ cũng có thể muốn phỏng vấn bạn và người phụ thuộc của bạn. Tại thời điểm này, họ có thể hỏi về mạng lưới hỗ trợ hiện tại của bạn, triển vọng việc làm và quen với đất nước. Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi ngày hôm nay để biết thêm chi tiết về các câu hỏi phỏng vấn có thể xảy ra trong trường hợp của bạn. Để xử lý nhanh chóng của các ứng dụng của bạn, nó là tốt hơn để có một đề nghị việc làm ở New Zealand, trước. Nếu INZ là hài lòng với cuộc phỏng vấn của bạn, phê duyệt ứng dụng của bạn được cấp. Nhưng trong trường hợp, các quan chức không hoàn toàn hài lòng, họ có thể cung cấp cho bạn một giấy phép cư trú hoặc thị thực để đến New Zealand và xem nếu bạn có thể có được một công việc có tay nghề cao. Đơn xin cư trú của bạn được chấp thuận ngay sau khi bạn có được công việc. Khoảng thời gian cho phép để có được một công việc ở New Zealand là chín tháng.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *