nét đẹp của văn hóa Anh Quốc

Tìm hiểu về nét đẹp của văn hóa Anh Quốc

LonDON, UK - SEP 29: people enjoy an outdoor lunch at the Angel in London on September 29, 2013. The district of Angel, Islington has one of the highest densities of bars and restaurants in central London. Nếu bạn muốn chào hỏi ai đó vào lần đầu tiên thì cách thông dụng nhất là bắt tay. Đôi khi người Anh rất quan tâm đến các chi tiết nhỏ như là việc giao tiếp bằng mắt. Văn hóa Tây phương có rất nhiều khác biệt so với văn hóa châu Á, vì thế