Cho thuê bất động sản ở Bồ Đào Nha có những cấu trúc nào ?

Trừ khi được miễn trừ theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần, lợi nhuận có được từ việc thanh lý công ty tại Bồ Đào Nha sẽ bị đánh thuế ở mức 28%.

dich-thuat-tieng-bo-dao-nha
Thị trường bất động sản Bồ Đào Nha hiện đang thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế nhờ sự gia tăng không ngừng về giá trị lẫn khả năng cho thuê. Nhu cầu đầu tư tăng cao cũng là lúc nhiều người quan tâm đến việc cấu trúc bất động sản nhằm giảm tối đa thuế và tăng lợi nhuận trong tương lai.

Bất động sản do cá nhân và do doanh nghiệp quản lý

Bất động sản cho thuê tại Bồ Đào Nha có chủ sở hữu là cá nhân sẽ gặp phải nhiều bất lợi. Cụ thể, mức thuế tính trên tiền thuê nhà sẽ là 25% và những chi phí được miễn trừ chỉ bao gồm các khoản duy tu, sửa chữa. Các khoản thuế về quyền sử dụng đất (IMI) như chi phí quản lý, khấu hao và các phí tài chính đều không được miễn trừ. Ngoài ra, khi bán bất động sản, trừ khi tài sản đó là nơi ở chính của chủ sở hữu và số tiền bán nhà được dùng để mua nơi ở chính khác trong khối EU thì các trường hợp khác đều phải đóng 28% thuế trên lợi nhuận chênh lệch. Nhưng nếu một đơn vị kinh doanh chuyên biệt không thường trú tại Bồ Đào Nha đứng ra mua và sở hữu bất động sản thì sau này có thể bán chính đơn vị kinh doanh chuyên biệt đó thay cho bất động sản mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm thuế thu nhập nào với chính phủ.

Doanh nghiệp không thường trú (không có cơ sở thường trú tại Bồ Đào Nha) có cho thuê bất động sản sẽ bị tính thuế thu nhập tương tự như cá nhân. Ngược lại nếu công ty nước ngoài có trụ sở tại Bồ Đào Nha cho thuê bất động sản thì cũng sẽ được khấu trừ các chi phí có liên quan như các công ty Bồ Đào Nha khác, bao gồm phí quản lý không giới hạn, khấu hao (theo luật là 1% mỗi năm trên tổng 75% giá trị tài sản) và các chi phí tài chính (giới hạn cho năm 2013 tương ứng với 3 triệu EUR hoặc 70% thu nhập trước lãi vay, thuế,… tỷ lệ này sẽ giảm dần mỗi năm, cho đến khi đi đạt mức 30% vào năm 2017). Hơn nữa, thua lỗ trong kinh doanh có thể được tính trong 5 năm (không được tính ngược về trước) miễn là số tiền lãi trong năm tài chính đó không vượt quá 75% lợi nhuận khai thuế trong cùng năm.

50% lợi nhuận thu được tương ứng với lợi nhuận tính thuế của công ty thường trú, tuy nhiên trong một số trường hợp nhất định, lợi nhuận này sẽ được miễn trừ nếu có thanh lý tài sản trong vòng ít nhất 1 năm và tổng số tiền thu được đã dùng để tái đầu tư. Mặt khác, 50% các khoản lỗ được trừ vào lợi nhuận chịu thuế.

Theo quy định ban hành năm 2013, mức thuế doanh nghiệp là 25%. Ngoài ra, phụ thu 3% sẽ được áp dụng với mức lợi nhuận từ 1,5 đến 7,5 triệu EUR. Với phần lợi nhuận vượt trên mức này, phụ thu sẽ là 5%. Thêm vào đó, còn có khoản phụ thu chính phủ lên tới 1,5% lợi nhuận nên cộng dồn các chi phí kể trên, thuế suất có thể dao động từ 25% đến 31,5%.

Thuế tính trên cổ tức và vốn chủ sở hữu

Mức khấu trừ thuế nói chung áp dụng ở mức 25% để trả cổ tức, lãi suất, lệ phí do những đơn vị thường trú tại Bồ Đào Nha thanh toán cho các đối tượng không thường trú, trừ khi được miễn giảm hoặc xóa bỏ theo hiệp ước tránh đánh thuế hai lần hoặc một chỉ thị đặc biệt từ EU. Tuy nhiên, nếu chuyển lợi nhuận từ chi nhánh tại Bồ Đào Nha về công ty mẹ thì sẽ không phải chịu thuế.

Trừ khi được miễn trừ theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần, lợi nhuận có được từ việc thanh lý công ty tại Bồ Đào Nha sẽ bị đánh thuế ở mức 28%.

Kết

Mô hình đầu tư được phân tích trên đây là phương án có lợi khi phải nộp thuế và rất phổ biến đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên đây không phải là phương án duy nhất. Vẫn còn những phương án phù hợp hơn với các khoản đầu tư khác (ví dụ như đầu tư trên 10 triệu EUR). Mặt khác, việc đầu tư vào bất động sản vì mục đích sử dụng riêng của chủ sở hữu sẽ không ảnh hưởng nhiều tới cấu trúc công ty, trừ khi khoản đầu tư này vượt quá 1 triệu EUR. Tuy nhiên trong bất cứ trường hợp nào, nhà đầu tư cũng nên tham khảo sự tư vấn dựa trên trường hợp của riêng mình.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *