cơ hội định cư canada

Những ngành nghề có cơ hội định cư cao tại Canada

du-hoc-canada1 Chính phủ Canada đặc biệt quan tâm vào ngành này nhằm mở rộng kiến thức về vật thể sống và nguồn tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế đồng thời cho ra các sản phẩm mới phục vụ nhu cầu của con người dựa trên các nguyên liệu sinh học… Từ lâu Canada