đầu tư Tây Ban Nha có khó không

Visa Định Cư Diện Đầu Tư Tây Ban Nha và những điều chưa biết ?

tay-ban-nha-543b42f9911d1 Theo tình hình hiện nay, sau 10 năm cư trú tại Tây Ban Nha, người ta có thể nộp đơn xin cấp quốc tịch Tây Ban Nha, miễn là mọi yêu cầu khác được tuân thủ, như cư trú tại nước này ít nhất 183 ngày/ năm. Quốc kỳ Tây Ban Nha Visa Định Cư

Để Định Cư Đầu Tư Tây Ban Nha bạn cần chuẩn bị những gì ?

7a5abdfc388578459083293a5eb919af – Người nộp đơn phải có hộ chiếu hợp lệ và cư trú hợp pháp tại một quốc gia và không phải công dân của các nước thuộc Liên minh Châu Âu. Tháng 09 năm 2013, Tây Ban Nha giới thiệu chương trình Định cư Vàng (Golden Residence Permit) đối với Hoạt động Đầu tư