đoàn tụ gia đình tại Úc

Khái quát sơ qua về định cư theo diện đoàn tụ gia đình tại Úc

danh-sach-nganh-nghe-dinh-cu-uc-dien-tay-nghe Visa này cho phép đương đơn tạm trú tại Úc trong 9 tháng để làm đám cưới với người bảo lãnh. Trong thời gian này, đương đơn có thể làm việc, học tập, sinh sống tại Úc và có thể hưởng bảo hiểm sức khỏe Medicare. Diện visa này chỉ dành cho những trường hợp