mở chi nhánh tại úc bằng cách nào

ISA Doanh nghiệp Việt Nam muốn mở chi nhánh tại Úc cần phải làm những gì ?

visa-dinh-cu-canada-dien-doanh-nhan5-326x220_c Không yêu cầu chủ doanh nghiệp chứng minh tài sản (audit), không cần đầu tư số tiền 500.000AUD (Business Innovation Stream), or 1,5 triệu AUD (Investor Stream) or 5 triệu AUD (Significant Investor Stream). Loại VISA dành cho các doanh nghiệp Việt Nam mở văn phòng tại Úc. SUBCLASS 457 OBS – Đây là dòng