Góc Kỹ Năng

Cách hòa nhập với môi trường xa lạ khi du học

du-hoc-sinh-shock-van-hoa “Tìm hiểu các quy tắc để tránh xúc phạm người khác – ví dụ, nói” cảm ơn “với tài xế xe buýt, không phải là một hành động phổ biến của người phương Đông”. Lời khuyên của Chim. Các Hội Du học sinh hay cộng đồng du học sinh của ta ở nước ngoài sẽ