đầu tư Tây Ban Nha cần chuẩn bị những gì

Để Định Cư Đầu Tư Tây Ban Nha bạn cần chuẩn bị những gì ?

7a5abdfc388578459083293a5eb919af – Người nộp đơn phải có hộ chiếu hợp lệ và cư trú hợp pháp tại một quốc gia và không phải công dân của các nước thuộc Liên minh Châu Âu. Tháng 09 năm 2013, Tây Ban Nha giới thiệu chương trình Định cư Vàng (Golden Residence Permit) đối với Hoạt động Đầu tư