khi định cư Canada cần biết những gì

Định cư Canada diện tay nghề sẽ cần những gì ?

Oh Canada Kinh nghiệm làm việc phải thuộc kỹ năng nhóm O (các ngành quản lý) hoặc nhóm A (ngành nghề chuyên nghiệp) hoặc nhóm B (các ngành thợ nghề) theo danh sách phân loại nghề nghiệp quốc gia. Chương trình định cư Canada diện tay nghề dựa trên khả năng họ có thể ổn định cuộc