làm việc Canada

Những hiểu biết khi làm việc tại Canada

thuc-tap-tai-canada Sinh viên phải tốt nghiệp một chương trình học toàn thời gian (full – time) có độ dài tối thiểu 8 tháng. Ngoài ra, sinh viên phải tốt nghiệp từ các chương trình học và hê thống trường được công nhận bởi chính quyền Canada gồm có: Là quốc gia phát triển và luôn có