văn hóa Úc có gì đẹp

Đặc điểm và nét đẹp của con người Úc

scei1 Ngày nay, nước Úc có dân số gần 23 triệu người. Năm 2009, khoảng 25,6 % dân số là cư dân thường trú bao gồm những người sinh ra ở ngước ngoài. Lối sống và văn hóa đa dạng của nước Úc phản ánh những giá trị và truyền thống dân chủ tự do của